gbru

Image1 Image2 Image3 Image4

BN

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo narodowe, zna istotę bezpieczeństwa, jego uwarunkowania i zasady funkcjonowania podmiotów realizujących zadania z zakresu bezpieczeństwa i obronności. Sprawnie gromadzi, przetwarza i przekazuje informacje z obszaru bezpieczeństwa narodowego z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Innymi słowami zabezpiecza działania społeczeństwa. Jeżeli student wiąże swoją przyszłość z pracą w służbach jest to kierunek dla niego.

 

 

 

 

 

Facebook News